First
Casopis Vjestak 1 Casopis Vjestak 1 Casopis Vjestak 1 Casopis Vjestak 1 Casopis Vjestak 1

Centar za vještačenje "Zenit" d.o.o. ima svojstvo pravnog lica i upisan je u registar osnovnog suda u Banja Luci pod brojem :057reg-011-000710 od 11.04.2011.godine.

Cilj: Da okuplja vjestake raznih struka i specijalnosti i zastupa njihove interese, da saradjuje sa organima pravosudja, unutrasnjih poslova i organima uprave u cilju unapredjenja djelatnosti. Da putem interneta priblizi strucnu oblast vjestaka sudskim organima i zainteresovanim gradjanima. Da prati naucna i strucna dostignuca u zemlji i inostranstvu i upoznaje svoje clanove sa njima. Da omoguci svojim clanovima strucno usavrsavanje radi unapredjenja struke i poboljsanja kvaliteta rada. Da obezbjedi svojim clanovima odgovarajuce strucne publikacije i informacije. Da se brine o etici i savjesnom radu svojih clanova.

Otvoreni smo za saradnju sa slicnim udruzenjima u zemlji i inostranstvu.

Maticni broj: 1901249

JIB: 4401017130004