First
Casopis Vjestak 1 Casopis Vjestak 1 Casopis Vjestak 1 Casopis Vjestak 1 Casopis Vjestak 1

Knjige možete poručiti na imejl: centarprodaja@gmail.com
a u imejlu je potrebno napisati:
ime i prezime:
naziv knjige:
adresu:

Uplate po narudžbama se mogu izvršiti
Centru za vještačenje i procjenjivanje "Zenit" d.o.o. Banja Luka na žiro-račune:
154-580-20068350-57 kod Intesa Sanpaolo Banka BiH,
186-000-10722310-40 kod ZIRAAT BANKE BH

Dostava putem pošte

Politika suzbijanja kriminaliteta

autori: Prof. dr Miodrag N. Simović
Prof. dr Dragan Jovašević
Doc. dr Marina M. Simović

Politika suzbijanja kriminaliteta

* na osnovnu cijenu se dodaju troškovi poštarine